Manga à paraître

Breakdown tome 1
Takao Saito
Bokko tome 6
Ken'Ichi Sakemi / Hideki Mori
GG tome 3
Giacomo Masi / Ilaria Geli
Old knight bard loen tome 2
Bis Shien / Morio Kikuishi
Today's burger tome 4
Rei Hanagata / Umetaro Saitani
Platinum end - pack tomes 1 et 2
Tsugumi Ohba / Takeshi Obata
L'ombre de Moon
Ferret / Nevan
Butareba tome 1
Takuma Sakai / Asagi Tohsaka ...